Thứ hai, Ngày: 04/03/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Chỉ dẫn

- Giờ phục vụ:

Thứ hai đến Thứ sáu: từ 07h30’ đến

                                                    17h00'

Thứ bảy : từ 07h30’ đến 12h00'

Chủ nhật , ngày lễ:            Nghỉ

- Nội quy chung thư viện.

 

 

Dịch vụ thư viện

CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ

Kiểm định chất lượng

 • 09 _TV BKC
  Báo cáo Tổng kết Năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ Năm 2024
 • PKS
  PHIẾU KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ BKC NĂM 2023
 • SD
  Sơ đồ mạng LAN Thư viện Cao đẳng Bách khoa sài Gòn
 • Số: 08/KH - TV BKC
  KẾ HOẠCH TRIỂN LÃM THƯ VIỆN BKC CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
 • TBSM_THANGS NĂM 2023/TVKKC
  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

872.450

: 3.991